Daily Archives 10/07/2017

Deontologia przedsiębiorstwa

Skromne wpisowe przedsiębiorstwo powinno zabezpieczyć to, aby wysokość wpisowego była proporcjonalna do rzeczywistych kosztów administracyjnych oraz kosztów szkoleniowych związanych ze stworzeniem nowego stanowi- ska dystrybutora. W żadnym wypadku, pieniądze te, nie mogą być zyskiem dla sponsora. Wpisowe powinno być bezwzględnie płacone bezpośrednio przedsiębiorstwu MWP, a nie sponsorowi, aby unikać spokrewnienia się z systemem „piramidy” lub „kuli śniegowej”.

więcej

Czym jest life coaching dla firmy?

Ścisła zależność życia zawodowego i prywatnego (rodzinnego) stwarza w ludziach źródła wielu konfliktów, braku zaangażowania, bezcelowości, nieufności i tym podobnych zachowań...

więcej

Czym jest facylitacja w pracy managera?

Praca na stanowisku managera wymaga od niego posiadania wielu umiejętności dzięki którym to, co robi, przynosi wymierne efekty. Do jednej z nich należy umiejętność facylitacji, czyli pomocy swoją obecnością członkom zespołu w rozwiązaniu powstałego konfliktu...

więcej