Daily Archives 24/06/2017

System „korporacyjny”

Podczas, gdy duże zakłady nie spieszą się z zastosowaniem nowatorskich metod jutra, najaktywniejsze jednostki chcą uwolnić się od narzuconych im barier. Coraz niechętniej zaprzedają one swoją niezależność na rzecz gwarancji zatrudnienia, której już w zasadzie nie mają. Coraz więcej ludzi marzy o tym. aby otworzyć swoje własne przedsiębiorstwo.

więcej

Przyszłość MWP w Europie

Według Failh Popcorn, ażeby jakieś przedsięwzięcie lub idea mogły odnieść sukces, muszą się zbiec z czterema głównymi tendencjami życia amerykańskiego. MWP niewątpliwie odpowiada wszystkim tendencjom. jakie zarysowują się w Europie. Tendencje zazwyczaj trwają minimum dziesięć lat. co oznacza, że w 20005 roku MWP rozwinie się u nas tak bardzo, jak rozwija się dzisiaj w Stanach Zjednoczonych i w Japonii. Dzisiaj w Europie około 500 000 1 ludzi zajmuje się tą profesją. A ilu ich będzie za 5 lub 10 lat?

więcej

Zewnętrzna motywacja pracowników

Zarządzanie zasobami ludzkimi to bardzo złożone działanie, które posiada wiele płaszczyzn, na których dzięki odpowiednim zabiegom dociera się do celu. Większość z ludzi za swoją pracę oczekuje gratyfikacji i to właśnie ona stanowi dla nich zewnętrzną motywację...

więcej

MWP- rodzaj pracy cz. II

Organizacja pracy w MWP pozwala unikać niektórych niesprawiedliwych sytuacji, np. gdy pensje dwóch pracowników, których wydajność pracy jest identyczna, różnią się tylko z powodu różnego stażu pracy. Młody, dynamiczny pracownik nie musi w tym systemie latami wyczekiwać okazji, aby pozbyć się swojego szefa, który zajmuje wymarzone dla niego stanowisko. Nie zwalnia się również starzejących się pracowników, których pobory stały się zbyt kosztowne dla przedsiębiorstwa. Nie zmusza się osób aktywnych, które chcą jeszcze pracować do odejścia na emeryturę.

więcej

Czym jest coaching?

Coaching to wszechstronne wspieranie rozwoju indywidualnego pracownika, zespołu bądź większej struktury organizacyjnej. Jest on trafną pomocą w określeniu celów i planowanej przyszłości...

więcej

Adaptacja nowych pomysłów – MWP

W 1983 roku amerykański ekonomista – Everett M. Rogers' przeprowadził badania na temat czasu, jaki konieczny jest do zaakceptowania nowości przez konsumentów, Zauważył on, że ludzie reagują bardzo różnie na nowe produkty oraz na nowe pomysły. Zaraz po ukazaniu się jakiegoś nowego produktu na rynku, jego sprzedaż odbywa się powoli. Następnie, coraz więcej osób przyswaja sobie daną innowację i poziom sprzedaży osiąga swoje maksimum, po czym zaczyna on maleć, aż w końcu kupują go tylko ci, którzy są powolni w zmianie swoich zwyczajów. Wyodrębnił on pięć grup konsumentów:

więcej

Franszyza

Ażeby uniknąć problemów związanych z personelem, niektóre przedsiębiorstwa przyjęły system franszyzy. Do producenta należy wówczas koncepcja produktu, reklama oraz koncepcja punktu sprzedaży. Ceduje on natomiast, na niezależnego dystrybutora, prawo sprzedaży. Pomysł ten ma na celu przywiązanie klientów. Zapewnia im to jakość produktów i usług, niezależnie od tego, w jakim miejscu dokonują zakupów.

więcej