Daily Archives 23/06/2017

DEONTOLOGIA W MWP

W Europie, pomimo to, że odniósł już pewien sukces, MWP zaledwie debiutuje. Konieczne jest więc, aby wyrobił sobie dobra opinię, przyjmując rygorystyczną deontologię. Zasady, na których opiera się ten system są bardzo szlachetne. Dostępny on jest dla każdego i dla każdego szanse sukcesu są jednakowe. Konkurencję zastępuje tu wzajemna pomoc. Sprzedaż odbywa się bez nacisku.

więcej

Biznes rodzinny i dowolny wymiar godzin

Dla wielu dystrybutorów MWP jest biznesem rodzinnym. Małżeństwa lub pary żyjące w konkubinacie, ojcowie i synowie, matki i córki, siostry i bracia znajdują w tym systemie najrozmaitsze układy, aby pracować razem. W tym „elastycznym” zawodzie, który nie wymaga specjalnych kwalifikacji zawodowych jest to zupełnie możliwe. Wiele matek wychowujących dzieci cieszy się możliwością uczestniczenia, choćby w niepełnym wymiarze godzin, w działalności swojego męża. Nie muszą się one ograniczać wyłącznie do wkładania listów do kopert.

więcej