Monthly Archives Grudzień 2015

Kontrola marketingu bezpośredniego wykorzystującego strony www

Personalizacja serwisów. W wypadku personalizacji serwisów użytkownik zwykle wypełnia ankietę, w której podaje podstawowe informacje o sobie, po czym wybiera login (nazwę użytkownika) i hasło, dzięki którym będzie rozpoznawany przez system. Działania kontrolne w tym wypadku polegają na analizie wysłanych ankiet, możliwe jest także bieżące śledzenie aktywności poszczególnych zarejestrowanych użytkowników.

więcej

Strony internetowe jako miejsce umieszczania reklam

Reklama to – według ogólnie przyjętej definicji – każda płatna forma bezosobowej prezentacji i promocji. Tak więc pod pojęciem „reklama internetowa” kryją się nie tylko banery czy inne omawiane w tym rozdziale elementy reklamowe, ale także na przykład różnego typu akcje sponsoringowe czy rozsyłanie przesyłek reklamowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. W niniejszej książce dokonaliśmy jednak nieco innego podziału, zawężając pojęcie reklamy do prezentacji na stronach www. Pozostałe formy (jak np. mailing, odnośniki w wyszukiwarkach) zostały szerzej opisane przy okazji omawiania innych elementów kompozycji promocyjnej (promotion mix), choć tak naprawdę są różnymi odmianami reklamy.

więcej

Oprogramowanie typu adserwer

Oprogramowanie adserwerowe umożliwia profesjonalne zarządzanie powierzchniami reklamowymi, emisje reklam według rozbudowanych parametrów oraz raportowanie – zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu kampanii. Adserwer jest zwykle uruchamiany na oddzielnym komputerze, którego zadaniem jest wyłącznie serwowanie reklam, monitorowanie kampanii oraz generowanie raportów. Na stronach, na których są widoczne reklamy, umieszczane są jedynie skomplikowane kody, umożliwiające wyświetlanie reklamy według ściśle określonych parametrów. Poniżej opisano typowe możliwości adserwera.

więcej

Kilka słów o opiniach pracowników

Uwzględnianie opinii pracowników w firmie na temat jej funkcjonowania, pracowniczych oczekiwań, tego co się podoba, a co mogłoby się zmienić, jest niezwykle konieczne...

więcej

Jak przygotować komercyjny list elektroniczny

E-mail składa się standardowo z kilku elementów: adresu odbiorcy (lub odbiorców). tvtułu (tematu), właściwej treści i – ewentualnie – załączników oraz podpisu. Każdy z wymienionych elementów należy odpowiednio przygotować – tak by przesyłka stała się dla przedsiębiorstwa skutecznym środkiem promocyjnym.

więcej

Najważniejsze metody komunikacji e-mailowej

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, istnieje wiele form komunikacji promocyjnej wykorzystującej e-mail. Zasadniczo można je podzielić na trzy grupy: komunikaty reklamowe w stopkach (stopki z podpisem, stopki reklamowe), zindywidualizowane przekazy reklamowe (list promocyjny) oraz komunikaty masowe (mailing i autorespondery).

więcej

NetSprint www.netsprint.pl

Najbardziej znaną niezależną polską wyszukiwarką jest NetSprint. Jest ona używana nie tylko przez portal Interia.pl, lecz także przez mniejsze, bardziej wyspecjalizowane witryny (w tym również – co istotne dla firm – oferujące treści biznesowe, jak na przykład BiznesNet, Tygodnik Finansowy czy Panorama Firm). Dlatego warto dodać stronę do zasobów NetSprint.pl. Poniżej garść uwag, które powinny ułatwić ten proces i sprawić, że będzie on efektywny.

więcej

Czytelny, jasny regulamin przyznawania nagród

Na stronie konkursowej warto jest wyeksponować logo firmy – zdarza się, że uczestnicy promocji zaglądają tylko na tę stronę, tak więc dzięki umieszczeniu tam elementów identyfikujących firmę mamv szansę, że zostaną one lepiej zapamiętane. Na stronie konkursowej mogą pojawiać się też bieżące wiadomości, które będą dowodem na stałą aktualizację firmowego serwisu www (co być może zachęci internautów do odwiedzania go także po zakończeniu promocji).

więcej