Monthly Archives Grudzień 2015

CPA – opłata uzależniona od efektów

CPA (cost per action) to metoda rozliczania reklamy w zależności od akcji, jaką podejmuje użytkownik. Rezultatem kampanii może być (i najczęściej jest) sprzedaż produktu lub usługi – w takim wypadku model ten jest określany jako PPS, pay per sale, czyli zapłata za sprzedaż.

więcej

Natura i technologia

Ten zwariowany pęd do sukcesu zatruwa nas. Niezmiennie powtarzający się rytm „praca-dom, praca- dom’’ wytrącił już z równowagi nie jednego. Nurt powrotu do zdrowego życia rozpoczął się już w latach 70. Spotykało się mieszczan, którzy zrzucali swoje miejskie garnitury, wkładali sztruksowe spodnie i szli paść owce w górach, a potem sprzedawali zrobione domowym sposobem sery z owczego mleka1.

więcej

Powierzchnie reklamowe, czyli reklamobiorcy

Podaż powierzchni reklamowej w sieci jest praktycznie nieograniczona – elementy reklamowe można zamieszczać wszędzie. Ale też reklamodawcy (zamawiający reklamę) kierują się w doborze witryn dwoma kryteriamiLóglądalno- ściąoraz zakresem tematycznym

więcej

Obowiązek odkupienia niesprzedanych produktów

Przedsiębiorstwo powinno być zobowiązane na mocy kontraktu, do odkupienia od dystrybutora niesprzeda- nych produktów. Kompletuje to poprzednie zobowiązanie o „niekonieczności zakupu składu produktów’”.

więcej

List promocyjny

List promocyjny jest przesyłką skierowaną do konkretnej osoby i w konkretnym celu. Aby podkreślić indywidualność przekazu, umieszcza się w nagłówku imię i nazwisko osoby (lub nazwę firmy), do której się zwracamy – co jest dowodem na to, że przesyłka nie została rozesłana przez automat. Jest to najlepsza forma promocji, ale przy większych akcjach bardzo pracochłonna, co niestety istotnie podnosi jej koszt.

więcej

Niechciane przesyłki, czyli spam

Spam to niezamawiane przez użytkowników przesyłki reklamowe, rozsyłane masowo za pomocą poczty elektronicznej. Dlaczego spam zrobił taką karierę? Przede wszystkim dlatego, że daje spamerowi, czyli osobie stosującej tę technikę, nadzieję na osiągnięcie widocznych rezultatów mailingu, przy niskich kosztach działania. Które przedsiębiorstwo nie chciałoby tanio wypromować swoich usług? Spam oznacza jednak zapychanie kont pocztowych niechcianymi przesyłkami reklamowymi. Co więcej, obciąża on również w znacznym stopniu serwery pocztowe i łącza – w niektórych wypadkach spamer wysyła list reklamowy nawet do kilku milionów osób!

więcej

Kontrola – warunek skutecznej promocji

Proces kontrolny jest integralną częścią programu promocyjnego. Jest on ściśle związany z etapem planowania, opisanym w części pierwszej niniejszej książki. Kontrola działań promocyjnych polega na porównaniu osiągniętych efektów z założonymi wcześniej celami – w wypadku stwierdzenia niezgodności podejmowane są różnego typu działania korygujące. Aby proces kontroli działań promocyjnych był w pełni skuteczny, muszą być spełnione cztery warunki:

więcej

Jak prowadzić własną listę mailingową

Autorespondery. Ciekawą możliwość marketingowego wykorzystania poczty elektronicznej stwarza autoresponder – automat, który reaguje na przesyłane na dane konto listy, odsyłając do nadawcy określoną wiadomość.

więcej

Liczba wizyt i użytkowników

Oprogramowanie do analizowania ruchu w ośrodku www tak naprawdę niczego nie analizuje – tworzy jedynie różnego rodzaju zestawienia, które mogą być poddawane dalszej obróbce, czyli właściwej analizie. W tym podrozdziale zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, jakie pożyteczne informacje można zdobyć dzięki raportom wygenerowanym przez automat. Jako przykład posłuży nam Webalizer – popularny program do analizy ruchu na witrynie (więcej informacji o tym programie można znaleźć na stronie internetowej www.webalizer.com).

więcej

Monitorowanie prowadzonych dyskusji

Monitorowanie prowadzonych dyskusji to pierwszy krok w działalności marketingowej na listach typu news. Od tego bezwzględnie trzeba zacząć – nie można spieszyć się z wysyłaniem własnych opinii, nim nie poznamy obyczajów, jakie panują na danej liście. Bywalcy list są zdania, że aby poznać daną grupę, należy wcześniej obserwować ją przez kilka tygodni.

więcej

Okienko typu pop-up

Pop-up jest bardzo popularną formą reklamy w Internecie: w roku 2001 na okienka pop-up przeznaczono w polskiej sieci aż 13 proc. budżetów reklamowych (drugie miejsce po banerze!). Co ciekawe, jest to jedna z bardziej uciążliwych i nielubianych przez internautów form reklamy sieciowej. Jest najczęściej spotykaną w Internecie reklamą typu push.

więcej

Rozwiązywanie problemów w pracy

Do zadań, które ciążą na managerskiej głowie należy zapewne rozwiązywanie zaistniałych problemów w środowisku pracowniczym. Tworzą go bowiem ludzie z różnymi przekonaniami, wartościami, mniejszymi celami, oczekiwaniami i o różnych charakterach...

więcej

Ogólne zasady konstrukcji ankiet

We wcześniejszych podrozdziałach omówiliśmy możliwości automatycznego pomiaru ruchu na witrynie oraz analizę danych wygenerowanych przez specjalistyczne oprogramowanie. Należy jednak zwrócić uwagę, że w len sposób możemy prowadzić głównie badania ilościowe, mierzące liczbę użytkowników i ich poszczególnych grup, liczbę odwiedzin czy odwiedzonych stron.

więcej

Daughter Windows, on-exit ads

Daughter windows, czyli okna-córki, to samodzielne okna przeglądarki, otwierające się wraz z żądaną stroną www. Ze względu na spore rozmiary powierzchni reklamowej mogą zawierać najrozmaitsze elementy.

więcej