Monthly Archives Grudzień 2015

Obsługa wszystkich powierzchni reklamowych witryny

Istotną zaletą systemów adserwerowych jest także równoczesna obsługa wszystkich powierzchni reklamowych witryny. Oznacza to, że jeden system jest w stanie obsłużyć nie tylko wszystkie strony rozbudowanych portali, lecz także wszelkie możliwe formy reklamowe (banery i przyciski reklamowe, interstitiale, reklamę wyskakującą, top-layery itd.). Akceptowane są przy tym wszystkie możliwe formaty (włącznie z formatami flash i rich media, z którymi nie radzą sobie niektóre prostsze systemy emisji reklam).

więcej

Jak działa system Usenet?

W wypadku Usenetu można zarówno przeglądać zasoby (czytać wiadomości innych osób), jak i dodawać własne opinie. Do korzystania z list dyskusyjnych służą najczęściej programy pocztowe, np. Outlook Express, oraz przeglądarki (Internet Explorer – opcja DYSKUSJA): można z nich również korzystać poprzez strony www (przykład to serwis w portalu Gazeta.pl: www.ga- zeta.pl/usenet). Dokładny opis działania systemu Usenet znajdziemy na stronie www.usenet.pl.

więcej

Pracownik na pierwszym miejscu, employer branding

Branża, jaką jest zarządzanie zasobami ludzkimi, od 2001 roku może posłużyć się potężnym narzędziem zwanym employer branding...

więcej

Czym są złe nawyki managera dla zasobów ludzkich?

Odpowiadając szybko i na temat na pytanie postawione w tytule – krokiem w tył na ścieżce rozwoju. Nieudacznictwo tego z góry, choćby było znikome, dużo waży. Dlaczego? Bo taka jest natura ludzka, że łatwiej widzi się błędy, niż to, co dobre i pozytywne rezultaty...

więcej

Rosnąca rola targetowania

W początkowej fazie rozwoju reklamy internetowej w cennikach dominował model fiat fee, czyli opłata czynszowa, pobierana za określony czas ekspozycji reklamy na witrynie. Obecnie model ten jest stosowany rzadko, raczej w odniesieniu do mniej typowych form reklamowych.

więcej

Kontrola programu promocyjnego

Ustalenie celów. Pierwszy etap procesu kontrolowania to określenie celów programu promocyjnego. które będą stanowiły punkt odniesienia, umożliwiający późniejszą oce- nę wyników. Tak naprawdę cele są już określane w trakcie procesu planowania. Najczęściej wymieniane cele promocji to: uświadomienie internautom istnienia produktu, lepsze zaznajomienie odbiorców z produktem, wzbudzenie pozytywnego nastawienia do produktu, zmiana preferencji, zachęta do zakupu i utrwalenie przekonań. Cele są przy tym formułowane w określonych jednostkach, z równoczesnym podaniem czasu ich realizacji – tak, by można było prowadzić kontrolę działań. W wypadku celów długoterminowych formułuje się również cele cząstkowe, umożliwiające bieżącą kontrolę. Na przykład celowi ogólnemu: „wzrost oglądalności witryny o 30 proc. w ciągu sześciu miesięcy”, może towarzyszyć sześć celów cząstkowych: „miesięczny wzrost oglądalności witryny o 5 proc”.

więcej

CPM – opłata za tysiąc wyświetleń

Najczęściej obecnie spotykaną formą rozliczeń reklamy jest model CPM, czyli koszt tysiąca odsłon banera. Inny spotykany w tym modelu rozliczeń wskaźnik to CPI – cost per impression, czyli koszt jednego wyświetlenia, który zawsze przyjmuje wartość jednej tysięcznej CPM. Na przykład, CPM 90 mówi, że za 90 zł netto możemy wykupić na witrynie 1000 odsłon reklamowych, równocześnie CPI (czyli koszt jednego wyświetlenia) wyniesie w tym wypadku 9 groszy. Wskaźnik CPM jest również używany w mediach tradycyjnych, co ułatwia osobom zajmującym się planowaniem porównywanie kosztów reklam internetowych z kosztami innych form promocji.

więcej

Skuteczność narzędzi public relations

W badaniu skuteczności działań w katalogach i wyszukiwarkach stosuje się również pomiar ankietowy – do dowolnego badania użytkowników serwisu można dołączyć pytanie, w jaki sposób trafili oni na stronę, przy czym w razie wybrania odpowiedzi „dzięki katalogowi / wyszukiwarce” użytkownik jest proszony o podanie nazwy serwisu, który skierował go do ośrodka www.

więcej

Rodzaje pytań w ankiecie

Ankieta wykorzystywana do badania użytkowników serwisu internetowego powinna być tak zaprojektowana, by umożliwić uzyskanie jak największej ilości cennych informacji – przy okazji badań kontrolnych można więc zapytać użytkowników o sprawy związane z firmą i jej produktami. Końcowa część ankiety zawiera zwykle tak zwaną metryczkę, czyli informacje o użytkowniku. Zazwyczaj jest to płeć, wiek, wykształcenie i wykonywany zawód oraz miejsce zamieszkania. Aby podnieść współczynnik odpowiedzi na ankietę, warto pomyśleć o nagrodzie dla wypełniających ją osób.

więcej

MWP i proces akceptacji

Trzecią fazą procesu akceptacji innowacji jest opozycja. Nic więc dziwnego, że niektórzy ludzie, jak tylko usłyszą o MWP wołają: „skandal!”. Jak tylko trafiła do Europy poczta ekspresowa (Federal Express, DHL) również uważano to za skandaliczne. Twierdzono, że te usługi są nielegalne, ponieważ stworzyły one konkurencję monopolowi państwowej poczty.

więcej

Jak powinien wyglądać rzetelnie przygotowany e-learning?

Dobrze przygotowany e-learning to więcej niż połowa sukcesu w przyniesieniu korzystnych rezultatów szkolenia. Ci, którzy muszą go stworzyć bądź wybrać, powinni wiedzieć sporo na ten temat. Bo nie wystarczą fachowe informacje, w e-learningu liczy się ich przekaz...

więcej

Łączenie reklamy w Internecie z działaniami poza siecią

Każda kampania reklamowa wymaga nie tylko dokładnego zaplanowania i określenia grupy docelowej, lecz także bardzo precyzyjnych pomiarów efektywności prowadzonych działań – zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu promocji.

więcej

Reklama w kodzie strony www

Najstarszym sposobem emitowania reklam jest umieszczanie ich w kodzie strony www: jego podstawową zaletą jest duża szybkość działania – przede wszystkim dlatego, że reklamy są zintegrowane ze stroną i wraz z nią pobierane z serwera. Najpoważniejszą wadą tej metody jest brak możliwości sporządzania profesjonalnych statystyk, np. kliknięć i przejść na stronę reklamodawcy. jak również brak możliwości rotacji (wymiany banerów emitowanych na jednej powierzchni). Sam proces wymiany reklam nie jest zautomatyzowany, co w wypadku serwisów liczących więcej stron jest poważnym obciążeniem dla administratora.

więcej

DZIAŁANIA PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE

Public relations, zwane w skrócie PR, to termin bardzo rozległy, obejmujący zespół działań służących firmie do komunikacji z szeroko pojętym otoczeniem, mass mediami i jej własnymi pracownikami. Podejmowane w ramach PR działania mają na celu kreowanie pozytywnego wizerunku firmy i jej produktów, zwiększanie wiarygodności przedsiębiorstwa na rynku oraz zdobywanie coraz większego zaufania – dla obecnych i planowanych przedsięwzięć gospodarczych. Książka traktuje o skutecznej promocji w Internecie, tak więc skupimy się na działaniach prowadzonych w sieci, pomijając inne, równie ważne aspekty PR.

więcej