Daily Archives 20/12/2015

Zapisywanie się na dobrowolną listę mailingową {opt-in)

Jeszcze do niedawna zapisywanie się na listę mailingową (czyli dokonywanie subskrypcji) było dość skomplikowane. Obecnie formalności zostały ograniczone do minimum, a najczęściej stosowaną formą zapisu jest wypełnienie prostego formularza na stronie www (dotyczy to rzecz jasna list otwartych). Firma prowadząca bazę subskrybentów powinna jednak wprowadzić mechanizm zabezpieczający każdego użytkownika przed sytuacją, w której ktoś inny podaje jego adres w celu dokonania subskrypcji. Najlepiej jest, gdy po zapisaniu się na listę użytkownik otrzymuje na podane konto automatycznie wygenerowany e-mail, który wystarczy po prostu odesłać w celu potwierdzenia subskrypcji. listu z prośbą o potwierdzenie subskrypcji Otrzymaliśmy właśnie żądanie subskrypcji biuletynu elektronicznego firmy XYZ, który jest rozsyłany co tydzień do osób zainteresowanych nowościami na rynku komputerowym. Jeżeli chce Pani/Pan potwierdzić subskrypcję, prosimy odesłać ten list, używając polecenia odpowiedź / reply. Jeśli natomiast żądanie jest omyłkowe, prosimy nie podejmować żadnych działań – w takim wypadku nie otrzymają Państwo od naszej firmy żadnej dodatkowej korespondencji, a Wasz adres nie zostanie wprowadzony do naszej bazy.

więcej

Utrzymywanie stałych kontaktów z prasą

Najważniejszym zadaniem osoby, która przygotowuje sieciowy program PR, jest stworzenie listy mediów, do których firma chce dotrzeć ze swoim przeka- zemT\Chodzi tu o wyselekcjonowanie tych środków masowego przekazu, które – naszym zdaniem – są najbardziej opiniotwórcze lub też docierają do interesujących firmę grup odbiorców. Dobrze, jeśli firma sporządzi listę mediów i uporządkuje je w podgrupy, na przykład: media ogólnopolskie, media lokalne, media branżowe, media on-line ogólnotematyczne, media on-line branżowe. Trzeba pamiętać, że nie zawsze informacja będzie równie istotna dla każdej redakcji – na przykład fachowe czasopismo branżowe on-line zainteresuje się najprawdopodobniej informacją na temat wdrożenia nowych technologii, czyli czymś, co w ogólnopolskiej stacji radiowej nie wzbudzi żadnego zainteresowania.

więcej