Daily Archives 18/12/2015

Czym są złe nawyki managera dla zasobów ludzkich?

Odpowiadając szybko i na temat na pytanie postawione w tytule – krokiem w tył na ścieżce rozwoju. Nieudacznictwo tego z góry, choćby było znikome, dużo waży. Dlaczego? Bo taka jest natura ludzka, że łatwiej widzi się błędy, niż to, co dobre i pozytywne rezultaty...

więcej

Rosnąca rola targetowania

W początkowej fazie rozwoju reklamy internetowej w cennikach dominował model fiat fee, czyli opłata czynszowa, pobierana za określony czas ekspozycji reklamy na witrynie. Obecnie model ten jest stosowany rzadko, raczej w odniesieniu do mniej typowych form reklamowych.

więcej

Kontrola programu promocyjnego

Ustalenie celów. Pierwszy etap procesu kontrolowania to określenie celów programu promocyjnego. które będą stanowiły punkt odniesienia, umożliwiający późniejszą oce- nę wyników. Tak naprawdę cele są już określane w trakcie procesu planowania. Najczęściej wymieniane cele promocji to: uświadomienie internautom istnienia produktu, lepsze zaznajomienie odbiorców z produktem, wzbudzenie pozytywnego nastawienia do produktu, zmiana preferencji, zachęta do zakupu i utrwalenie przekonań. Cele są przy tym formułowane w określonych jednostkach, z równoczesnym podaniem czasu ich realizacji – tak, by można było prowadzić kontrolę działań. W wypadku celów długoterminowych formułuje się również cele cząstkowe, umożliwiające bieżącą kontrolę. Na przykład celowi ogólnemu: „wzrost oglądalności witryny o 30 proc. w ciągu sześciu miesięcy”, może towarzyszyć sześć celów cząstkowych: „miesięczny wzrost oglądalności witryny o 5 proc”.

więcej

CPM – opłata za tysiąc wyświetleń

Najczęściej obecnie spotykaną formą rozliczeń reklamy jest model CPM, czyli koszt tysiąca odsłon banera. Inny spotykany w tym modelu rozliczeń wskaźnik to CPI – cost per impression, czyli koszt jednego wyświetlenia, który zawsze przyjmuje wartość jednej tysięcznej CPM. Na przykład, CPM 90 mówi, że za 90 zł netto możemy wykupić na witrynie 1000 odsłon reklamowych, równocześnie CPI (czyli koszt jednego wyświetlenia) wyniesie w tym wypadku 9 groszy. Wskaźnik CPM jest również używany w mediach tradycyjnych, co ułatwia osobom zajmującym się planowaniem porównywanie kosztów reklam internetowych z kosztami innych form promocji.

więcej