Daily Archives 14/12/2015

DZIAŁANIA PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE

Public relations, zwane w skrócie PR, to termin bardzo rozległy, obejmujący zespół działań służących firmie do komunikacji z szeroko pojętym otoczeniem, mass mediami i jej własnymi pracownikami. Podejmowane w ramach PR działania mają na celu kreowanie pozytywnego wizerunku firmy i jej produktów, zwiększanie wiarygodności przedsiębiorstwa na rynku oraz zdobywanie coraz większego zaufania – dla obecnych i planowanych przedsięwzięć gospodarczych. Książka traktuje o skutecznej promocji w Internecie, tak więc skupimy się na działaniach prowadzonych w sieci, pomijając inne, równie ważne aspekty PR.

więcej