Daily Archives 08/12/2015

Kontrola – warunek skutecznej promocji

Proces kontrolny jest integralną częścią programu promocyjnego. Jest on ściśle związany z etapem planowania, opisanym w części pierwszej niniejszej książki. Kontrola działań promocyjnych polega na porównaniu osiągniętych efektów z założonymi wcześniej celami – w wypadku stwierdzenia niezgodności podejmowane są różnego typu działania korygujące. Aby proces kontroli działań promocyjnych był w pełni skuteczny, muszą być spełnione cztery warunki:

więcej

Jak prowadzić własną listę mailingową

Autorespondery. Ciekawą możliwość marketingowego wykorzystania poczty elektronicznej stwarza autoresponder – automat, który reaguje na przesyłane na dane konto listy, odsyłając do nadawcy określoną wiadomość.

więcej

Liczba wizyt i użytkowników

Oprogramowanie do analizowania ruchu w ośrodku www tak naprawdę niczego nie analizuje – tworzy jedynie różnego rodzaju zestawienia, które mogą być poddawane dalszej obróbce, czyli właściwej analizie. W tym podrozdziale zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, jakie pożyteczne informacje można zdobyć dzięki raportom wygenerowanym przez automat. Jako przykład posłuży nam Webalizer – popularny program do analizy ruchu na witrynie (więcej informacji o tym programie można znaleźć na stronie internetowej www.webalizer.com).

więcej