Daily Archives 04/12/2015

Kontrola marketingu bezpośredniego wykorzystującego strony www

Personalizacja serwisów. W wypadku personalizacji serwisów użytkownik zwykle wypełnia ankietę, w której podaje podstawowe informacje o sobie, po czym wybiera login (nazwę użytkownika) i hasło, dzięki którym będzie rozpoznawany przez system. Działania kontrolne w tym wypadku polegają na analizie wysłanych ankiet, możliwe jest także bieżące śledzenie aktywności poszczególnych zarejestrowanych użytkowników.

więcej