Daily Archives 02/12/2015

Jak przygotować komercyjny list elektroniczny

E-mail składa się standardowo z kilku elementów: adresu odbiorcy (lub odbiorców). tvtułu (tematu), właściwej treści i – ewentualnie – załączników oraz podpisu. Każdy z wymienionych elementów należy odpowiednio przygotować – tak by przesyłka stała się dla przedsiębiorstwa skutecznym środkiem promocyjnym.

więcej

Najważniejsze metody komunikacji e-mailowej

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, istnieje wiele form komunikacji promocyjnej wykorzystującej e-mail. Zasadniczo można je podzielić na trzy grupy: komunikaty reklamowe w stopkach (stopki z podpisem, stopki reklamowe), zindywidualizowane przekazy reklamowe (list promocyjny) oraz komunikaty masowe (mailing i autorespondery).

więcej

NetSprint www.netsprint.pl

Najbardziej znaną niezależną polską wyszukiwarką jest NetSprint. Jest ona używana nie tylko przez portal Interia.pl, lecz także przez mniejsze, bardziej wyspecjalizowane witryny (w tym również – co istotne dla firm – oferujące treści biznesowe, jak na przykład BiznesNet, Tygodnik Finansowy czy Panorama Firm). Dlatego warto dodać stronę do zasobów NetSprint.pl. Poniżej garść uwag, które powinny ułatwić ten proces i sprawić, że będzie on efektywny.

więcej