Daily Archives 14/11/2015

Płatne usługi w polskich wyszukiwarkach i katalogach cz. II

Podsumowując, trzeba podkreślić, że tego typu usługi, polegające na pobieraniu opłat za ekspresową rejestrację czy pozycjonowanie w wyszukiwarkach i katalogach, będą pojawiały się coraz częściej. Przede wszystkim dlatego, że liczba stron w sieci wciąż rośnie, a zasoby katalogów czy bazy danych wyszukiwarek są naprawdę doskonałym miejscem na ich promowanie. Świadczy o tym kilka faktów:

więcej

Background

Obok materiałów prasowych, na witrynach zamieszcza się tak zwane back- groundy – obszerniejsze teksty, do których może sięgnąć dziennikarz przygotowujący większe opracowania na temat firmy czy branży. Tu właśnie powinny znaleźć się informacje dotyczące historii i działalności firmy, raporty roczne, memoranda informacyjne itp., przygotowane w różnych formatach. Często materiały takie są dostępne wyłącznie w formacie .pdf-wówczas do dobrego tonu należy umieszczenie pod spodem odnośnika umożliwiającego pobranie przez odwiedzającego bezpłatnego programu Acrobat Reader, pozwalającego czytać takie pliki.

więcej

Powody popularności marketingu wirusowego w Internecie

Marketing wirusowy jest coraz częściej wykorzystywanym narzędziem promocyjnym w sieci. Jest to wynikiem zarówno samej specyfiki Internetu jako środka komunikacji międzyludzkiej, jak i rezultatem rosnącej liczby przekazów promocyjnych, która sprawia, że np. klasyczna reklama nie jest już wystarczająco skutecznym narzędziem promowania marki czy produktu w cyberprzestrzeni.

więcej