Daily Archives 09/11/2015

Rozsyłanie komunikatów prasowych

Metody rozsyłania komunikatów prasowych omówiliśmy wyżej, teraz więcej uwagi poświęcimy zasadom konstrukcji informacji prasowych i ich rozsyłania do redakcji. Informuj zwięźle i dokładnie. Dobra informacja prasowa jest zwięzła i precyzyjna. Nie powinna przekraczać 500 słów, należy ją też podzielić na krótsze akapity.

więcej

Bezpłatne próby i próbki

W Internecie nie tylko są prowadzone działania promocyjne, ale też odbywa się w nim dystrybucja dóbr – czasem mamy do czynienia z samym składaniem zamówień, innym razem zaś – z pełną dystrybucją specyficznych produktów czy usług. Właśnie w tym ostatnim wypadku promocja może być z powodzeniem uzupełniona wykorzystaniem bezpłatnych próbek.

więcej

Specyficzne cechy komunikacji e-mailowej cz. III

Skuteczność przekazu marketingowego. Przekaz promocyjny przesyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej jest skuteczny – pod warunkiem, że nie jest to przesyłka niechciana. W 2001 roku firma eMarketer.com przeprowadziła badania na tejnat preferowanej formy kontaktów klientów z firmami operującymi w sieci?_Okazalo się, że aż 78 proc. badanych konsumentów wybrało jako najlepszą formę otrzymywania informacji o produktach właśnie e-maile, na których otrzymywanie wyrazili wcześniej zgodę (tzw.permission based e-mail).[Zaledwie 17 proc. ankietowanych wskazało natomiast na tradycyjne przesyłki pocztowe.

więcej

Google www.google.com – kontynuacja

Dla właściciela witryny najważniejsza jest odpowiedź na pytanie: w jaki sposób Google ustawia ranking stron. Informacje na ten temat są oczywiście tajne, Google podaje jedynie bardzo ogólne wskazówki.

więcej

Analiza logów na serwerze

Drugim istotnym działaniem jest stały monitoring wypowiedzi na wybranych forach oraz w grupach dyskusyjnych – jest to szczególnie istotne w momencie, gdy na temat danej firmy ukazują się niepochlebne artykuły prasowe (szansa, że ktoś powie o nas źle, jest zawsze większa od tej, że ktoś nas publicznie pochwali). W razie stwierdzenia niekorzystnych zjawisk reakcja polega na szybkiej, wyważonej i rzeczowej odpowiedzi na krytykę.

więcej