Daily Archives 04/11/2015

Najważniejsze trendy obserwowane na rynku

Opisany tu w dużym skrócie rynek reklamy w Internecie nieustannie się rozwija. Rosnące wymagania reklamodawców sprawiają, że z miesiąca na miesiąc powstają nowe formy reklamowe, systematycznie też są udoskonalane technologie tworzenia reklam, ich emisji oraz pomiaru wyników kampanii. W tym podrozdziale przedstawimy najważniejsze tendencje obserwowane na rynku.

więcej

Pomiar na witrynie

Najważniejsze metody pomiaru efektywności promocji w katalogach i wyszukiwarkach to kontrola zewnętrzna oraz pomiar na witrynie (kontrola wewnętrzna), dodatkowo wykorzystuje się czasem badania ankietowe. Metody te powinny być stosowane równolegle, tylko w ten sposób możemy naprawdę ocenić skuteczność przeprowadzonych działań promocyjnych.

więcej