Daily Archives 24/09/2015

Poszukiwanie etyki

O etyce mówi się teraz na co dzień. Mnożą się różne organizacje etyczne, glosuje się nowe prawa bioetyczne. Mówi się o etyce w dziedzinie nauki, medycyny, dziennikarstwa czy też polityki”, tak zaczyna się ostatnia książka Leona Schwartzenberga1.

więcej