Daily Archives 15/09/2015

Respektowanie formalności prawnych

Zawód dystrybutora w MWP należy do zawodów handlowych. Nie jest to zatrudnienie, lecz możliwość stworzenia swojego własnego przedsiębiorstwa dystrybucji. Każde państwo ustanawia swoje przepisy dotyczące tej profesji, których należy przestrzegać.

więcej