Monthly Archives Wrzesień 2015

Poszukiwanie etyki

O etyce mówi się teraz na co dzień. Mnożą się różne organizacje etyczne, glosuje się nowe prawa bioetyczne. Mówi się o etyce w dziedzinie nauki, medycyny, dziennikarstwa czy też polityki”, tak zaczyna się ostatnia książka Leona Schwartzenberga1.

więcej

Prawo do zatrudnienia cz. II

Przedsiębiorstwo handlowe jest po prostu zbiorem kompetencji pewnej liczby osób, w celu produkowania lub sprzedawania usług na zapotrzebowanie rynku, W miarę upływu czasu, potrzeby stale zmieniają się i przedsiębiorstwa muszą się dostosowywać do tych zmian. Nowe zakłady powstają, podczas, gdy inne znikają z rynku. Ażeby sprostać rynkowi, który stale jest w ruchu, konieczne są zmiany.

więcej

Respektowanie formalności prawnych

Zawód dystrybutora w MWP należy do zawodów handlowych. Nie jest to zatrudnienie, lecz możliwość stworzenia swojego własnego przedsiębiorstwa dystrybucji. Każde państwo ustanawia swoje przepisy dotyczące tej profesji, których należy przestrzegać.

więcej

Czym jest e-learning?

Nie łatwo jest osiągnąć cel, iść łatwą ścieżką kariery, zachwycać dookoła wszystkich, być cenionym, mieć kompetencje, które budzą zainteresowanie i świetnie funkcjonować w konkretnej roli w zespole, jeśli nie posiada się rzeczowej tematycznej wiedzy oraz pomocy w tym, jak zsynchronizować się z tykającym zegarem firmy...

więcej

Sprzeciw pracowników

Gdy manager zapowiada zmiany, musi liczyć się z tym, że mogą one nie zostać zaakceptowane przez załogę tak, jakby tego chciał. Z czego to wynika? Z wielu racjonalnych zachowań ludzkich, które są przecież naturalną obroną...

więcej

Pracownicy w przedsiębiorstwie

Tradycyjnie, samo pojęcie dużego przedsiębiorstwa nasuwało myśl o szczycie technologicznym. Komputery były takim luksusem, że tylko duże międzynarodowe przedsiębiorstwa mogły sobie na nie pozwolić.

więcej