Daily Archives 17/08/2015

Kodeks deontologiczny związku zawodowego sprzedaży bezpośredniej

MWP jest oparty głównie na zasadach sprzedaży bezpośredniej, dlatego można do niego zastosować te same reguły postępowania etycznego. W większości krajów europejskich, istnieją związki zawodowe sprzedaży bezpośredniej, reprezentowane na skalę europejską przez Europejską Federację Związków Zawodowych Sprzedaży Bezpośredniej (FEDSA, Federation of European Direct Seiling Assotiationsj oraz na skalę światową przez Światową Federację Związków Zawodowych Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA, World Federation of Direct Seiling Assotiationsj.

więcej