Daily Archives 09/08/2015

MARKETING WIELOPOZIOMOWY

Przeżywamy obecnie przełomowy okres w historii naszej ekonomiki i socjologii. Klimat naszej pracy zmienia się. Środki masowego przekazu mówią o kryzysie ekonomicznym. Podczas gdy wiele zakładów pracy, aby przetrwać, zmuszonych jest redukować swój personel, gdy inne bankrutują, każdego dnia powstają nowe przedsiębiorstwa. Niektóre z nich rozwijają się w zadziwiająco szybkim tempie oraz osiągają ogromne zyski.

więcej