Monthly Archives Sierpień 2015

Niepewność managera

Praca managera niesie ze sobą wiele wyzwań, które zdecydowanie najczęściej wiążą się z umiejętnością podejmowania decyzji. Najtrudniejsze co spotyka go podczas pracy to stykanie się z sytuacjami często absolutnie nieprzewidywalnymi, które wymagają podjęcia decyzji...

więcej

Kto może zostać managerem?

Dobry i rzetelny manager nie godzi w dobro swoich podwładnych, umie wysłuchać i bezstronnie podejść do wielu istotnych problemów w swoim zespole, któremu musi dawać poczucie bezpieczeństwa. Bo jedynie tym sposobem będzie mógł uzyskać z ich strony aprobatę i chęć do działania...

więcej

Kodeks deontologiczny związku zawodowego sprzedaży bezpośredniej

MWP jest oparty głównie na zasadach sprzedaży bezpośredniej, dlatego można do niego zastosować te same reguły postępowania etycznego. W większości krajów europejskich, istnieją związki zawodowe sprzedaży bezpośredniej, reprezentowane na skalę europejską przez Europejską Federację Związków Zawodowych Sprzedaży Bezpośredniej (FEDSA, Federation of European Direct Seiling Assotiationsj oraz na skalę światową przez Światową Federację Związków Zawodowych Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA, World Federation of Direct Seiling Assotiationsj.

więcej

MARKETING WIELOPOZIOMOWY

Francuski minister do spraw kontaktów /. Parlamentem. Wypowiedź podczas debaty nad przyjęciem ustawy dotyczącej marketingu wielopoziomowego, 10.01.1995 r. stał się on najlepszym sprzedawca kurczaków na święcie. Jest to przykład znaczenia dystrybucji.

więcej

MARKETING WIELOPOZIOMOWY

Przeżywamy obecnie przełomowy okres w historii naszej ekonomiki i socjologii. Klimat naszej pracy zmienia się. Środki masowego przekazu mówią o kryzysie ekonomicznym. Podczas gdy wiele zakładów pracy, aby przetrwać, zmuszonych jest redukować swój personel, gdy inne bankrutują, każdego dnia powstają nowe przedsiębiorstwa. Niektóre z nich rozwijają się w zadziwiająco szybkim tempie oraz osiągają ogromne zyski.

więcej

Dystrybutor w systemie MWP: nowy zawód

Jakkolwiek historia MWP sięga lat 40., w Europie zaczął on być popularny w latach 80. Można to częściowo wytłumaczyć zależnością lego systemu od nowoczesnej technologii. Tak, jak Leonardo da Vinci nie mógł rozpowszechnić swoich latających maszyn, ponieważ przez wieki od jego wynalazku, nie znano siły napędowej dla nich, tak MWP mógł zacząć naprawdę prospero- wać tylko wówczas, gdy era informatyki pozwoliła na szerokie zastosowanie komputerów do zarządzania tym systemem.

więcej

PRZYSZŁOŚĆ MARKETINGU WIELOPOZIOMOWEGO W EUROPIE

Pierwsza pralka pojawiła się na rynku w 1922 roku. Trzeba było dziesięciu lat, aby wszystkie gospodynie domowe dowiedziały się o tym cudownym wynalazku oraz, gdzie można go nabyć. W 1939 roku ukazała się pierwsza telewizja czarno-biała, a po wojnie – w okresie „odbudowy” – ogromna ilość innowacji pojawiała się na rynku z wzrastającą częstotliwością, co miało wkrótce zrewolucjonizować nasze życie codzienne. Dzisiaj, innowacje ukazują się nie co pięć lat, lecz co sześć miesięcy!

więcej