Monthly Archives Lipiec 2015

Jak poprawić pozycję rynkową?

W tym miejscu ważne staje się utworzenie zespołu, którego członkowie mają różnorodne kompetencje, inne postawy wobec sytuacji biznesowej, różne doświadczenie i światopogląd...

więcej

Jakie korzyści niesie badanie opinii pracowników?

Satysfakcja pracowników jest najlepszym wyznacznikiem prosperowania firmy. Diagnozowanie jej funkcjonowania przy pomocy badania opinii pracowników bez zarzutu charakteryzuje działanie jej większości obszarów, dla których taka ocena sprzyja poprawie. Rozpatrując korzyści, jakie przynosi badanie opinii pracowników, na szczególną u...

więcej

Prawo do zatrudnienia

Przyczyna obecnego kryzysu ekonomicznego leży w tym, że nasze spojrzenie na życie zawodowe najczęściej związane jest z myślą o zatrudnieniu. W 1974 roku politycy twierdzili, że Europa nie jest w stanie finansować więcej niż 10 milionów bezrobotnych, i że należało zrobić wszystko, aby nic przekroczyć tej liczby. Oficjalne źródła podają nam dzisiaj, że jest ich 20 milionów, nie licząc wyrzutków społeczeństwa, którzy nie są zarejestrowani.

więcej

ZGODNOŚĆ MWP Z AKTUALNYMI TENDENCJAMI

MWP zawdzięcza swój sukces w dużej mierze temu, że jest on zgodny z głównymi tendencjami, jakie obserwuje się obecnie w Europie. MWP, a „powrót do domu”. MWP jest formą sprzedaży bezpośredniej, która odbywa się przeważnie w domu klienta, w jego „ulubionym kokonie”. Pozwala to klientowi dokonać zakupów w sposób prosty i przyjemny. Ma on poczucie bezpieczeństwa wiedząc, że ma do czynienia z przyjacielem, który nie będzie usiłował „wyrolować” go oraz przyjemność, wynikającą z możliwości skorzystania z miłego, serdecznego kontaktu, nie musząc otwierać drzwi nieznajomym. Jest to forma sprzedaży zupełnie różna od tradycyjnego „domokrążcy”, usiłującego wtargnąć za wszelką cenę do domu, aby sprzedać coś, czego konsument nie chce.

więcej

Zaangażowanie pracowników w pracę a manager?

Polityka pracownicza przybrana w pióra to marzenie wielu zarządzających firmami. Sęk w tym, że trudno o nią z naturalnego powodu, którym jest często niezadowolenie pracowników...

więcej

Skuteczne wydawanie poleceń

Polecenia wydawane przez managera mają określony z góry cel. Jedynie takie nie spotkają się z opieszałością w ich wykonywaniu przez członków zespołu. Skutecznie znaczy kolejno precyzyjnie, wszystkie nieścisłe informacje nie dadzą pożądanego rezultatu...

więcej

Manger musi kochać to, co robi

Ciężka praca, wysiłek, zaangażowanie, dobre chęci, wewnętrzna motywacja nie wystarczą do tego, aby osiągnąć cel i być ekspertem w tym, co się robi. Managerowi, który chce odnosić sukcesy i wymierne korzyści oraz czerpać satysfakcję, musi kochać to, co robi...

więcej

PRZYSZŁOŚĆ MARKETINGU WIELOPOZIOMOWEGO W EUROPIE CZ. II

Ktoś, komu potrzebne są dokładniejsze informacje w jakiejś dziedzinie, będzie ich szukał w specjalistycznych czasopismach lub w specjalizujących się w danej dziedzinie sklepach, będzie zasięgał porady sprzedawców (która niestety, nie zawsze jest dobra w dużych sklepach), jak również coraz częściej będzie się kierował poradą przyjaciół łub znajomych, którzy właśnie taką rzecz kupili i są z niej bardzo zadowoleni.

więcej