Daily Archives 19/06/2015

Przyspieszenie rozwoju – MWP

Od początku dziejów odkrycia technologiczne wywierają wpiyw na ludzi. Mieliśmy w historii Epokę Ognia. Kamienia. Żelaza oraz Epokę Przemysłową. Odkrycia technologiczne charakteryzujące każdą z nich dokonywały się na przestrzeni setek lat.

więcej