Monthly Archives Czerwiec 2015

Jak wygląda konstruktywna krytyka pracownika?

Po pierwsze należy zwrócić uwagę na to, że informacja zwrotna w relacjach manager- pracownik jest niezwykle ważna dla dobra firmy, zespołu, samego pracownika jak i managera. Otóż jedynie dzięki temu zabiegowi struktura organizacyjna jest w stanie funkcjonować i odnosić cele postawione na samym początku założeń jakiejkolwiek działalności...

więcej

Z czym wiąże się skuteczna rozmowa oceniająca?

Pracownicy tworzący zespół przed którym stawia się wyzwania, nakłada odpowiedzialność oraz oczekuje efektywnej współpracy, nie mogą pozostawać w swoim działaniu niemotywowani i niekontrolowani. Rozmowa oceniająca pracownika jest bezcennym narzędziem w rękach managera, które stwarza możliwość najefektywniejszego wykorzystani...

więcej

Przyspieszenie rozwoju – MWP

Od początku dziejów odkrycia technologiczne wywierają wpiyw na ludzi. Mieliśmy w historii Epokę Ognia. Kamienia. Żelaza oraz Epokę Przemysłową. Odkrycia technologiczne charakteryzujące każdą z nich dokonywały się na przestrzeni setek lat.

więcej

Psychologiczny proces akceptacji zmian – MWP

Każdy z nas, niezależnie od tego, do jakiej grupy konsumentów należy, zanim zaakceptuje jakiś nowy pomysł, musi przejść przez różne fazy psychologiczne. Różni nas jedynie szybkość, z jaką przechodzimy z jednego etapu do następnego. Są to następujące fazy:

więcej

Pesymizm środków masowego przekazu – MWP

W ciągu dwudziestego stulecia środki masowego przekazu nabrały takiego znaczenia, że mówi się dzisiaj powszechnie o nich jako o „czwartej władzy”. Co zauważa się czytając nagłówki artykułów? Jakie są główne informacje dziennika telewizyjnego? Katastrofy, zwolnienia z pracy, zamachy…

więcej