Monthly Archives Maj 2015

Roztropny konsument i zindywidualizowanie sprzedaży

Nieprzemyślane zakupy, robione zupełnie beztrosko, należą już do przeszłości. Obecnie wymaga się jakości. I to po umiarkowanej cenie. Nie wierzy się już w mylną reklamę. Dokładnie czyta się etykietki. Staliśmy się dorosłymi konsumentami.

więcej

MWP, a obawa przegranej

Jakiekolwiek przedsięwzięcie przedstawia zawsze pewne ryzyko. Często jest to ryzyko finansowe, ale również może być to strata czasu i energii, jeżeli wysiłki okazały się nieefektywne. W każdym razie, jakkolwiek by nie było, zawsze jesteśmy wygrani, ponieważ zdoby- watny nowe doświadczenie i nowe umiejętności oraz lepiej poznajemy siebie i innych…

więcej

Prezenty dla pracowników

W ramach polityki pracowniczej, w której za godziwe zachowanie się pracodawcy uważa się szacunek dla wkładu pracownika oraz lojalność wobec jego sfery prywatnej, istotne jest dodatkowe wynagrodzenie pracownika w wymagającej tego chwili. Co jednak mają wybrać dla pracowników pracodawcy, gdy zbliża się np...

więcej

Kilka słów o rekrutacji pracowników

Wybranie pracownika nie jest takie proste, jakby mogło się wydawać tym, którzy nie muszą tego dokonać. Ocenianie pracowników na oko to szaleństwo, którym stosunkowo często posiłkują się rekrutujący. Pracownik przecież nie może być tanią siłą roboczą, ma współpracować z firmą, a nie zapełniać jedynie wolny wakat...

więcej

Jakość życia

Równolegle do tendencji ucieczki od pośpiechu i niepokoju dnia codziennego, nie chcemy już, lub nie możemy, pracować w tym samym przedsiębiorstwie do końca życia. W latach 60. po ukończeniu studiów rozpoczynało się gdzieś pracę i wszystko było proste. Mieliśmy zagwarantowane miejsce. Film pod tytułem „Absolwent”, w którym główną rolę grał Dustin Hoffman, odzwierciedla dylemat epoki. „Tm worrying about my futurę” (Niepokoję się o moją przyszłość) – mówi młody człowiek. „Piastics” (tworzywa sztuczne) – odpowiada mu jego wujek1. Odpowiedź zawiera się w jednym słowie.

więcej

Telesprzedaż i marketing

Pierwsze programy poświęcone teledystrybucji, pojawiły się we Włoszech w 1974 roku. Od tego czasu cieszą się one dużym powodzeniem. W 1985 roku podobne audycje ukazały się w Stanach Zjednoczonych. Obecnie, programy poświęcone sprzedaży i promocji transmitowane są tam dwadzieścia cztery godziny na dobę.

więcej

Sprzedaż bezpośrednia poprzez reprezentantów handlowych

Od czasu rewolucji przemysłowej w 1850 r., metody dystrybucji stale rozwijają się. Targom miejskim stworzyły konkurencję małe sklepy. Potem pojawiły się duże sklepy wielobranżowe (Harrods – w Wielkiej Bryta- ni i, La Samaritaine – we Francji) oraz sieci sklepów (Monoprix – we Francji, Marks&Spencers – w Wielkiej Brytanii). Ich sukces doprowadzi! do super- i hipermarketów, które oferują te same produkty po niższych cenach.

więcej

Uczciwość, co do jakości produktów i wkładu pracy

Zazwyczaj, mamy ochotę ulec entuzjazmowi, co do własnych produktów. Konieczne jednak jest, abyśmy przedstawiali je w sposób obiektywny i pozostawili konsumentowi wyrobienie sobie opinii o nich. Entuzjazm jest wielką zaletą w MWP i konieczny jest do osiągnięcia sukcesu – jednakże musimy być uczciwi!

więcej

Sieć niezależnych dystrybutorów i ograniczone ryzyko

Każdy dystrybutor w MWP prowadzi dwa rodzaje działalności. Z jednej strony, demonstruje on oraz poleca produkty i otrzymuje za to marżę handlową (zasada sprzedaży bezpośredniej). Z drugiej strony, buduje on swoją sieć dystrybutorów, otrzymując za to prowizję od obrotu swojej grupy (zasada franszyzy). Tę prowizję płaci mu bezpośrednio przedsiębiorstwo MWP, a jej wielkość obliczana jest za pomocą bardzo złożonego programu informatycznego.

więcej

Trudna sprawa z czasem, jak nim zarządzać?

Czy niska efektywność ma coś wspólnego ze złym zarządzaniem swoim cennym czasem? Oczywiście, że tak. Trudno jednak przyznaje się do tego większość z nas, którzy zabiegani od samego rana do późnych godzin relatywnie wciąż czegoś nie zrobiliśmy...

więcej

Różnice pokoleniowe a praca managera

Środowisko pracownicze to nie tylko jedna grupa wiekowa, w stosunku do której łatwiej jest dobrać sposób zarządzania. Obecnie wyróżnia się pokolenie wyżu demograficznego, czyli osoby w przedziale wiekowym 48-65 lat, pokolenie X 30-47 i pokolenie Y 18-29 lat. Te różnice pokoleniowe mogą w dużym stopniu wpływać na wydajność pracy...

więcej